บุคลากร

โรงเรียนแวงใหญ่ วิทยาคม มีบุคลากร จำนวน 40 คน