ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565